Budapesti Műszaki Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

 

Rendszer- és szoftverfejlesztés szakmacsoport

Rendszerfejlesztés szakirány

2001. február

Célkitűzés:

A szakirány olyan mérnökök kibocsátását tűzi ki célul, akik az alábbi, különböző alkalmazási területekre könnyen adaptálható ismeret- és készséghalmazzal rendelkeznek:

A szakterületen belül a rendszerfejlesztési irányultság az alkalmazási területek problémáival való megismerkedés és a más területek szakértőivel való párbeszéd képességét, az interdiszciplináris területek iránti fogékonyságot, a modellezési készséget hangsúlyozza.

A rendszer- és szoftverfejlesztő mérnök tipikus munkahelyei szoftverházak, szoftverfejlesztő, rendszerintegrátor és informatikai tanácsadó cégek, esetleg nagyobb, informatikai beruházást tervező, illetve saját informatikai fejlesztő részleget működtető alkalmazók, továbbá a rendszer- és szoftverfejlesztés módszertanával, valamint az informatika és egyes alkalmazási területek interdiszciplináris problémáival kutatási szinten is foglalkozó intézetek.

A szakirányban a készségfejlesztést központi kérdésnek tekintjük. Ezért a laboratóriumi programok mellett az előadások is sok esettanulmányt mutatnak be, és gyakorlati vonatkozásokat hangsúlyoznak.

 

7. szemeszter

Objektumorientált fejlesztés 4v IIT

Az objektum-orientált programozási nyelvek csoportosítása, áttekintése. A Java nyelv specialitásai. Appletek és szálak kezelése. Objektumok perzisztenciájának megvalósításai. Elosztott alkalmazások készítése socket-tel és RMI-vel. A CORBA felépítése, alkalmazása. Callback, paraméterátadás, távoli objektumok dinamikus kezelése. Az interfész definíciós nyelv (IDL). Öröklés az IDL-ben. CORBA eszközök (facility) és szolgáltatások (service). A CORBA finance service összefoglalása. Analízis minták. Számla és tranzakció. Memo és összegző számla. Könyvelési szabályok reprezentációja. Készletnyilvántartás. Többszörös könyvelés. Az UML összefoglalása és alkalmazása. A Rational Unified Process lényeges lépései, a fejlesztési folyamat. Objektum orientált tervezési minták tipikus funkciók megvalósítására (Observer, Mediator, Abstract factory, Singleton, Proxy stb.).

 

Szoftver technikák 4v AT

A tárgy keretében a hallgatók megismerik az objektum-orientált szoftver tervezés és készítés technikáit, valamint az eseményvezérelt programozás legfontosabb módszereit. A hallgatók elsajátítják a grafikus felhasználói felület (GUI - Graphical User Interface) és az automatikus kódgeneráláson alapuló gyors alkalmazás-fejlesztés (RAD - Rapid Application Development) struktúráit és programozási alapjait.

A tematika fontos részét képezik a szoftver rendszerek tervezésének elvi, továbbá a megfelelő mértékű absztrakció és a csökkentett bonyolultságú programfelépítés fontosságának bemutatása. Az elvi megfontolásokat haladó szintű C++ nyelvi tervezési minták (Design Patterns) szemléltetik.

A szoftver technikák sorát a haladó szintű Windows programozási ismeretek lehetőségeinek bemutatása, ehhez kapcsolódóan a szabványos osztálykönyvtárak szerepének és jelentőségének elemzése, az ismert osztálykönyvtárak (Libraries: MFC) összehasonlítása folytatja.

A fejlesztési koncepciók körébe tartozó technikákon túlmenően a tematika a szoftver életciklusban több alkalommal is szerephez jutó forráskód menedzselés fontosabb (SourceSafe, ClearCase, CVS, és egyéb eszközök) elveit is tartalmazza.

A tárgy hallgatása során elsajátított ismereteket esettanulmányok reprezentálják.

Összefoglalva a tárgy megadja az alapokat ahhoz, hogy a hallgatók képesek legyenek a legelterjedtebb platformokon (Windows, Linux) a legkorszerűbb eszközökkel és technológiákkal szoftverek tervezésére és készítésére.

 

OO labor 2f IIT

Elosztott alkalmazásfejlesztés Java/CORBA alapon a JDK és Orbacus fejlesztő eszköz alkalmazásával:

A szemeszter első felében az alkalmazásfejlesztés egyes lépésein végighaladva egy elosztott játékprogram elkészítéséig jutnak el a hallgatók.

Nagyfeladat megoldása UML módszertan és Rational Rose fejlesztő eszköz alkalmazásával:

A második rész gyakorlatai a fejlesztő eszköz használatának megismerését segítik, valamint a feladattal kapcsolatos konzultációkra adnak lehetőséget.

 

8. szemeszter

Rendszerintegráció 4v IIT

Komponensek integrációs platformjai. Szabványok és nyílt specifikációk szerepe.

Integrációs szintek hálózati és elosztott rendszerekben. Hordozóhálózatok kialakítása: WAN hálózati technológiák (LAP/B, X.25, Frame Relay, modem, ISDN, ATM, SDH, Sonet). Magasabb hálózati rétegek szerepe és megoldásai: elektronikus levelezés és címtár szolgáltatások technológiája (architektúra, X400, MIME, X500, LDAP). Új generációs Internet: IPv6 (címtér, protokollok, autokonfiguráció, mobil támogatás, QoS, flow). Hálózatok biztonsága (tűzfal, Kerberos, PGP, SSL, IPSEC)

Szoftver komponensek nyílt rendszerei és szabványai (POSIX, X-Window, JVM, CORBA, COM).

Web technológiák és alkalmazások (HTTP, XML, CSS, DOM, SMIL, cache, privacy, e-commerce), alkalmazásszerverek.

Adatközpontok és háttértár menedzsment (JIRO, JINI).

Rendszerfelügyelet eszközei és megoldásai.

 

Szoftver minőség és menedzsment 4v IIT

Az információ-technológiai rendszerek kialakításának részletező elemzése. Az informatizálás és a szervezés (orgver) kölcsönhatása. Feladatok származtatása az üzleti folyamatokból, és az üzleti folyamatok újraszervezése (BPR). BPR módszertanok. Az objektum-szemlélet alkalmazása a BPR-ben. Sikeres BPR projektek és kudarcok (esettanulmányok). A működés folyamatosságának fenntartása (BCP).

Az IT projektek menedzsmentjének és a minőségi szemlélet alkalmazásának begyakoroltatása. ISO 9000 szabvány család alkalmazástechnikája, TickIT, Bootstrap módszertanok és elemzésük esettanulmányok alapján. Szoftver minőség mérése, szoftver ergonómia, benchmarkok, szoftvermetrikák és a rendszer életciklusa. Konfiguráció menedzsment és eszközei. Funkciópont analízis. A COCOMO II (Constructive Cost Model). A szoftvervizsgálat folyamata. Menedzsment technikák a termék továbbfejlesztésére. Goal-Question-Metric paradigma. Oktatási tervek a termék továbbfejlesztésére. Personal software process alkalmazása. A termék fejlődésének mérése. Projektvezetés módszertana, eszközei. MSProject és Superproject. ProcessEngineer.

Trendek a szoftvertechológiában. Szoftverfejlesztési modellek: katedrális és bazár. Nyílt forráskódú fejlesztés. Szoftver-újrahasznosítás.

 

Minőség és menedzsment labor 2f IIT

Egy BPR projekt részletes elemzése, részfeladatok kiadása és diszkussziója.

Gyakorlatok a projektmenedzsmentet támogató rendszereken (MS Projekt).

Feladatmegoldás a ProcessEngineer támogató rendszer használatával.

 

9. szemeszter

Alkalmazási terület tárgya 4v XXX

A szakirányt felügyelő tanszék által akkreditált, legalább 3 elemű tárgylistáról egy alkalmazási terület informatikai modellezéséhez szükséges tárgy felvétele. A tárgyak más szakirányok, más karok, esetleg más egyetemek tárgyai közül is kikerülhetnek. (Pl. térinformatika, banküzemtan, vállalatirányítási rendszerek stb.)

 

Rendszerintegráció labor 2f IIT

Komplex alkalmazástervezési feladat. Feladatát mindenki arról a szakterületről kapja, amelyiket a párhuzamosan futó, felvett tárgy ismertet. Megtervezendő a probléma megoldására alkalmas rendszer a megfelelő komponensekkel. Kikötés, hogy alkalmazásszervert kell használni. A rendszer egy kijelölt részletét meg kell valósítani.

 

 

Önálló labor 7. fé. 2f, 8. és 9. fé. 6f IIT

Az önálló labor keretében a tanszék által kiírt, vagy a hallgatók által kezdeményezett és a tanszék által befogadott témában kell a szakterülethez kapcsolódó önálló, gyakorlati feladatot megoldani. A 9. szemeszter tárgyát az önálló labor témájával összhangban célszerű megválasztani.

 

A szakirány koordinátora az Irányítástechnika és Informatika Tanszék.

Részletesebb információ: dr. Kondorosi Károly, I.B. 323. tel: 463-1425, mail: kondor@iit.bme.hu.

 

 

Dr. Arató Péter

egyetemi tanár, tanszékvezető