Szakmai Önéletrajz

Csubák Tibor
Docens

Születési adatok: 1952. március 10.-én születtem a Borsod – Abaúj – Zemplén megyei Dámóc községben.
Állandó lakhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 56/a
Szakképzettség: okleveles villamosmérnök

Tanulmányok

Ipari Szakközépiskola és Gimnázium, Ózd 1966 - 1970
BME Villamosmérnöki Kar, Műszer és Irányítástechnika szak 1972-1977

Munkahely

1977. szeptember 15.-től folyamatosam a BME Villamosmérnöki és Informatika Kar Folyamatszabályozási Tanszékén (új nevén: Irányítástechnika és Informatika Tanszék ) dolgozom.
Beosztások:
• 1977.szep.15.-től 1980. július 15.-ig tud. segédmunkatárs
• 1980 július 15.-től 1981. július 1.-ig tanszéki mérnök
• 1981. július 1.-től 1984. január 1.-ig egyetemi tanársegéd
• 1984. január 1.-től 1999 június 30.-ig egyetemi adjunktus
• 1999. július 1-től egyetemi docens

Fokozatok

• egyetemi doktor 1983. Disszertáció címe: Programozható jelfeldolgozó berendezés -ipari áramlásmérőkhöz
• PhD 1998. Disszertáció címe: Ipari áramlásmérők tervezési módszerei

Nyelvismeret

• magyar / anyanyelv /
• angol /középfokú nyelvvizsga ,1983/
• bolgár /középfokú nyelvvizsga, 1995 /

Kitüntetés

Oktatási tevékenységért 1988-ban miniszteri dicséret.

Tagság

1977 óta MATE tag.

Oktatási tevékenység

Irányítások számítógép-technikája, Folyamat-perifériák, Szabályozástechnika, Ipari irányítástechnika, Ipari irányítórendszerek és hálózatok, Diplomatervezés. Önálló Tanszéki Gyakorlat. Hallgatóim közül volt kari I. díjas, országos II. díjas TDK-s illetve Országos Diplomaterv pályázaton II. díjat nyert hallgató is.

Kutatási tevékenység

Kutatási tevékenységem a folyamatközeli informatikai rendszerek (intelligens mérésadatgyűjtők, - távadók, monitoring rendszerek, kompakt folyamatirányító illetve hierarchikus felépítésű, osztott intelligenciájú folyamatirányító rendszerek) kialakítására illetve azok ipari alkalmazására irányulnak. A pályázatok közül kiemelném az OMFB támogatással kifejlesztésre került
- Erőművi forró víz elszámolási mérésadatgyűjtő és távfelügyeleti rendszert, amely a BERt erőműveiben került bevezetésre illetve
- a GAMMA részére kifejlesztett lakossági hőfogyasztásmérő és távfelügyeleti rendszert.

Jelentősebb tanulmányutak

• Drezdai Műszaki Egyetem, 1979. január 29 – február 7.
• Oráni Tudomány és Műszaki Egyetem, 1979. február 10 - március 10.
• Tallini Műszaki Egyetem, 1981. június 20 – július 10.
• Drezdai Műszaki Egyetem, 1983. január 23 – 29.
• Karlsruhei Műszaki Egyetem Informatika III. Intézet, 1986. október 6 - 12.

Jelentősebb szakmaspecifikus alkotások

1./ PRODACONT folyamatirányító rendszer kifejlesztése
2./ PROCONT-2 mérésadatgyűjtő, digitális szabályozó, PLC kifejlesztése
3./ PROCOR-2 forróvíz és gőz 0.1 op hőelszámolási mérésadatgyűjtő kifejlesztése
4./ Rózsakerti Fűtőmű folyamatirányító és távfelügyeleti rendszerének kifejlesztése
5./ FŐTÁV erőművi távinformatikai rendszerének kifejlesztése
7./ Fűtőművi felügyelői és távinformatikai rendszer kifejlesztése
8./ Erőművi forró víz és gőz elszámolási és távinformatikai rendszer kifejlesztése
9./ Meteorológiai állomás autonóm mérésadatgyűjtő és távinformatikai rendszer kifejlesztése
10./ Injekció üzem mérésadatgyűjtő és távfelügyeleti rendszer kifejlesztése.

EMAIL

csubi@iit.bme.hu