Szakmai Önéletrajz

Kiss Bálint
Adjunktus

Születési hely, idő: Budapest, 1973. augusztus 27.
Lakcím: 1031 Budapest, Vízimolnár köz 6, Telefon: 368-4096
Munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Irányítástechnika és Informatika Tanszék, 1117, Budapest, Magyar Tudósok körútja 2.
Telefon: 4634026, Fax : 4632204
E-mail: bkiss@iit.bme.hu
Web: http://www.iit.bme.hu/~bkiss

JELENLEGI MUNKAKÖR

2001/11/1- adjunktus a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Irányítástechnika és Informatika Tanszékén (IIT)

TANULMÁNYOK

2001/04/23 doktori disszertáció védése. A disszertáció címe: A Differenciálisan sima és Loiuville-féle mechanikai rendszerek egy osztályának pályatervezése és irányítása. (A disszertáció angol nyelvű – Motion planning and control of a class of flat and Liouvillian mechanical systems -, a védés nemzetközi zsűri előtt zajlott. A disszertáció letölthető a http://cas.ensmp.fr/Publications címen.) A védés eredménye: summa cum laude (tres honorable avec félicitations).
1997-2001 doktorandusz a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán (témavezető: Prof. Dr. Lantos Béla) és a franciaországi Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, Centre Automatique et Systemes intézetében (franciaországi témavezető: Prof. Dr. Jean Lévine). A franciaországi munkát a Francia Kormány ösztöndíja támogatta.
1996-97 franciaországi posztgraduális képzés irányításelmélet és jelfeldolgozás területén a Francia Kormány ösztöndíjával az Université Paris XI-en
1996 Villamosmérnöki diploma, BME, az oklevél minősítése: kiváló
1994-95 részképzés az Institut National Polytechnique de Toulouse-on, korszerű automatizálás modul
1991 Érettségi (budapesti Móricz Zsigmond Gimnázium)

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

16 tudományos közlemény, 9 lektorált cikk, 4 folyóiratcikk (A teljes lista elérhető a http://www.iit.bme.hu/~bkiss/pub.htm címen is.)

SZAKTERÜLET, KUTATÁSI TERÜLET

irányítástechnika: lineáris és nemlineáris irányításelmélet, robotika, mechanikai rendszerek (alulirányított és anholonom rendszerek) irányításának elmélete; ipari informatika: valós idejű rendszerek

OKTATÁS

Az alábbi tárgyak oktatásában veszek részt: Szabályozástechnika, Irányításelmélet, Robotok irányítása, Autonóm robotizált rendszerek, Robotika labor, Intelligens rendszerek labor , Informatique I-II (francia nyelven, tárgyfelelős). TDK munkák (2 db első díj), diplomatervek konzultálása.

NYELVTUDÁS

angol írott, beszélt, olvasott (középfokú, C típusú nyelvvizsga)
francia tárgyalási, társalgási szint (szakmai felsőfokú nyelvvizsga, tolmács és szakfordítói kiegészítő diploma)
német középhaladó szint

ÖSZTÖNDÍJAK, OKTATÁS KÜLFÖLDÖN

2002 – 05 A Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Öszdöndíja
2003 vendégoktató a Florida Institue of Technology-n (oktatott tárgy: Control Systems)
2003 vendégoktató a franciaországi INSA de Lyon intézményben (Informatika gyakorlatok)