Szoftver minőség és menedzsment

Záróvizsga kérdések

 

·       A szoftverminőség definíciója, a fogalom időbeli változása. Garvin szoftverminőség- definíciói. A szoftverminőség fő összetevői. Minőségi profil kialakítása.

·       A szoftverminőség termék alapú megközelítése. A Boehm és a McCall modellek, az ISO 9126 szabvány. Funkciópont-számolás.

·       Az ISO 9001:2000 szabvány. Kialakulás, fejlődés, szerkezet, nemzetközi használat.

·       A szoftverfolyamat-fejlesztés lényege. A CMM és a SPICE modellek. A folyamatjavítási megközelítések sajátosságainak összefoglalása. A modellek összehasonlítása.

·       A CMMI modell. A PSP és a TSP modellek.

·       A szoftverprojektek irányítása. Irányítási és műszaki folyamatok. PM módszertanok. Elemek, hasonlóságok, különbségek. A PRINCE módszertan. A RUP módszertan projektirányítási vonatkozásai.

·       A projekt-irányítás lépései. Tervezés. A tervek típusai. Követés. Vezérlés. A becslés fontossága. Kockázatkezelés a szoftverfejlesztési projektekben.

·       Az emberi tényező a projektben. Szervezeti formák, team-szerepek (Belbin), vezetési stílusok. Weinberg elmélete, emberi CMM. Gondolkodási minták a cégnél.

·       Mérés a szoftverfejlesztésben. Alapfogalmak. PM mérőszámok, műszaki folyamatok mérése. Mérési módszerek. A Basili-féle QIP (GQM paradigma és EF).

·       A szoftvertermék jellemzőinek mérése. A komplexitás egy mérési módja: funkciópont számolás a Cosmic módszerrel.

·       Tesztelés a szoftverfejlesztésben. Módszerek, technikák, tervezés, végrehajtás, dokumentálás, követés. Hibajavítás. Hibastatisztikák és elemzések. A tesztelés hatékonyságának mérése. A tesztelés költsége és értéke.

·       A QMIM keret és módszertan. A minőség költsége.