Valósidejű rendszerek tervezése

 1. A rendszertervezés alapproblémája a problématér, implementációs tér, valós világ fogalomkörben.
 2. A szoftverfejlesztés életciklus modelljei különös tekintettel az objektumorientált fejlesztésre.
 3. A valósidejű rendszerek fő jellemzői, az időbeli követelmények típusai.
 4. A párhuzamosság, a szinkronizáció és a kommunikáció nyelvi eszközei.
 5. Időkezelés programozási nyelvekben.
 6. Valósidejű rendszerek méretezésének alapelvei, feladatütemezés valósidejű rendszerekben.
 7. Elosztott rendszerek problémái: eseménysorrendezés, időkezelés, szinkronizáció, választás, értékegyeztetés elosztott algoritmusai.

 8. Processz kommunikáció és szinkronizáció eszközei QNX-ben
 9. Processzek ütemezése QNX-ben
 10. A QNX Process Manager funkciói és a processzek létrehozásának eszközei.
 11. Processzek állapotai, állapotátmenetek. Lokális és globális processz név.
 12. File típusok QNX-ben.
 13. Hard link, szimbolikus link, Inode.
 14. Prefix fa és Default Network Root fogalma a QNX-ben.
 15. Adja meg az egy-egységes javítás nélküli rendszer megbízhatóságát leíró differenciál egyenletrendszer meghatározását a valószínűség összegzési és szorzási tételek felhasználásával.

 16. Adja meg az egy-egységes javítható rendszer megbízhatóságát leíró differenciál egyenletrendszer meghatározását a valószínűség összegzési és szorzási tételek felhasználásával.
 17. Adja meg az egy-egységes javítható, aktív redundanciát tartalmazó rendszer megbízhatóságát leíró differenciál egyenletrendszert a következő feltételezéssel: induláskor mindkét egység jó; az egyik meghibásodik és javítják, a másik működik; ha mindkét egység hibás, akkor nincs javítás és a rendszer hibás.

 18. Adja meg a nem javítható alrendszer egységes megbízhatósági modelljét. Rajzolja fel az állapotdiagramot és adja meg az átmenet valószinűségek kifejezését.
 19. Adja meg a javítható alrendszer egységes megbízhatósági modelljét. Rajzolja fel a ht=0 lánc állapotdiagramját és adja meg az átmenet valószinűségek kifejezését. Mutassa be a javítási stratégiát.
 20. Adja meg a javítható alrendszer egységes megbízhatósági modelljét. Rajzolja fel a ht=i lánc állapotdiagramját és adja meg az átmenet valószinűségek kifejezését.
 21. Rajzolja fel a javítható alrendszer állapotátmenet diagramját N=3, S=2, D=1 esetén. Írja fel az átmenetintenzítás mátrixot.
 22. Foglalja össze az alkalmazás-függő minőségi értékelés lényegét, mutassa be az állapottrajektória tér és a végrehajtási szintek halmaza közötti leképzés lényegét.