Számítógéphálózatok

 1. A számítógéphálózatok jellemzése. Alkalmazási területei. Hálózatok típusai. Szabványosítás, a szabványok szerepe, szabványosítási szervezetek.
 2. Kommunikáció két egyástól távoli folyamat között. Nyilt rendszerek összekapcsolására kidolgozott koncepció. A számítógép-hálózati architektúra elemei.
 3. ISO-OSI hivatkozási modell. Összeköttetés létesítése, adat továbbítás és az összeköttetés bontása a hivatkozási modell alapján.
 4. Adatátviteli alapok. Kommunikációs modell. Jelanalizis. Jelek időtartománybeli és frekvenciatartománybeli viselkedése. Jelformák és spektrumok. Jelek energiatartalma, effektiv sávszélesség.
 5. Jelzési módok. Analóg és digitális adatátvitel. Az átvitelt befolyásoló zajok és torzítások. Csatorna kapacitás. Átviteli közegek.
 6. Analóg átvitel. A távbeszélő hálózat jellemzői. Modemek.
 7. Analóg vonali kódolási (billentyűzési) módszerek. Többszintű moduláció.
 8. Analóg hálózati szabványos soros interfészek. Null modemek.
 9. Digitális adatátvitel. Digitális vonali kódolás. Digitális adatkommunikáció. Digitális adathálózatok. Digitális hálózati szabványos soros interfész.
 10. PCM eljárás, PCM rendszerek. Digitális adatátvitel PCM rendszereken keresztül.
 11. Nyalábolási elvek. Frekvencia osztásos nyalábolás: elvek és megoldások.
 12. Időosztásos nyalábolási elvek és megoldások szinkron és statisztikus nyalábolás esetén.. A T1 és az E1 rendszer keretszerkezete.
 13. Adatkapcsolati szintű szolgálatok és protokollok. Adatkapcsolati konfigurációk. Vonali fegyelem. Névképzés és címzés.
 14. Adatkapcsolati forgalomszabályozás.
 15. Adatkapcsolati hibavédelem.
 16. Adatkapcsolati protokollok: BSC és HDLC.
 17. Lokális hálózati jellemzők. Topológiák. A lokális hálózati architektúra jellegzetességei. Szolgálatok és protokollok.
 18. Közeghozzáférési (MAC) protokollok: ALOHA, CSMA, CSMA/CD, vezérjeles sin, vezérjeles gyűrű. Logikai (LLC) kapcsolatvezérlés.
 19.  

 20. Hálózati szintű szolgálatok és protokollok. A hálózatok osztályozása. A különféle kapcsolási módszerek összehasonlító elemzése. Vonalkapcsolás, üzenetkapcsolás, csomagkapcsolás.
 21. Vonalkapcsolt hálózat. Digitális kapcsolástechnika elvei. Térosztásos kapcsolás és kapcsolók. Időosztásos kapcsolás és kapcsolók. Vonalkapcsolt hálózati szolgálatok elérése (X.21).
 22.  

 23. Csomagkapcsolt hálózatok jellemzői. Forgalomirányítás és forgalomirányító algoritmusok. Hálózati torlódások és a torlódások elkerülésére és feloldására szolgáló algoritmusok. Csomagkapcsolt hálózati szolgálatok elérése (X.25). Internet protokollok: IP, ICMP, ARP, RARP.
 24. Szállítási szintű szolgálatok. Szállítási protokollok. Szállítási szintű összeköttetés menedzselése. Címzés, összeköttetés létesítése és bontása, nyalábolás, forgalomszabályozás, pufferek menedzselése.Internet protokollok: TCP, UDP.

 25. Viszony szintű szolgálatok. Dialógus menedzselés. Szinkronizáció. Aktivitás menedzselés.
 26. Megjelenítési szintű szolgálatok. Adatok reprezentációja. Adatok tömörítése. Adatok titkosítása. Kompatibilitás kérdése adatszerkezetek között. Absztrakt szintaxis és transzfer szintaxis.
 27. Alkalmazási szintű szolgálatok és protokollok. Terminál szolgálatok file átvitel, elektronikus levelező rendszerk, hálózat felügyelet. OSI és Internet alkalmazási protokollok: VTP, FTAM, MOTIS, CMIP és Telnet, FTP, SMTP, SNMP.
 28.  

 29. Hálózatok összekapcsolásának elvei. Architektúrák. Ismétlők. Hidak. Forgalomirányítók. Átjárók. Hálózatközi OSI és Internet protokollok.