Államvizsga tételek a Szabályozástechnika című tantárgyból:

I. Szabályozástechnikai alapfogalmak: szabályozás, vezérlés, működési-, szerkezet- és hatásvázlat. Az általános szabályozási kör, a kör elemei Szabályozások osztályozása

2. Szabályozási körök analízise: rendszerjellemző függvények, tipikus vizsgáló jelek, állapotegyenlet, az állapotegyenlet megoldása. A megoldás dekompoziciója, MATLAB támogatások. A Laplace transzformáció alkalmazása szabályozási körök vizsgálatára, az állapotegyenlet megoldása Laplace transzformációval.

3. Hasonlósági transzformációk irányíthatóság, megfigyelhetõség: Az állapotegyenletek különböző alakjai, hasonlósági transzformációk, a kanonikus transzformáció. Az irányíthatóság megfigyelhetõség fogalma, MATLAB támogatások.

4. A fontosabb alaptagok: az alaptagok, a kéttárolós lengõ tag elemzése. Az alaptagok rendszerjellemzõ függvényei idõ és frekvencia tartományban. A domináns póluspár fogalma és jelentõsége.

5. A stabilitás fogalma és kritériuma: az aszimptotikus stabilitás. Egyszerűsített és általános Nyquist stabilitási kritérium. A karakterisztikus egyenlet jelenõsége. MAT'LAB támogatások.

6. A szabályozások minőségjavítása: minõségi jellemzõk az idõ és a frekvencia tartományban, a kettõ kapcsolata. A soros kompenzáció fogalma, a PID szabályozó és méretezése fázistöbbletre a póluskiejtéses módszer alapján. MATLAB támogatások.

7. Statikus tulajdonságok méretezése, kompenzálási példák: Hatásvázlatalgebrai átalakítások, értéktartási és követési tulajdonságok vizsgálata. Kompenzálási példák, labilis rendszerek kompenzálása. Kaszkádszabályozás és zavarkompenzáció.

8. Mintavételes szabályozási körök: A mintavételes szabályozási körök vizsgálata Z transzformációval. :Mintavételezés és tartás, nullrendű tartószerv. A mintavételezési idő megválasztása.

9. A mintavételezett szabályozási körök tervezése: A PID szabályozó diszkrét megfelelõje. Mintavételezett PID szabályozó méretezése, méretezési példák, MATLAB támogatások. Diszkrét szabályozók realizálása A mintavételezett rendszerek stabilitása.

10. Hibrid szabályozási körök méretezése: folytonos és diszkrét modell, mikor melyik alkalmazható, a méretezés alapelvei, közelítések, a mintavételi idõre tett elõírások.

11. Holtidõs rendszerek és kompenzálásuk: a holtidő fogalma, a kompenzálás nehézségei, a tiszta holtidős tag kompenzálása, tárolós holtidõs tagok kompenzálása, a Smith prediktor.