Vizsgakérdések

a Rendszerintegráció c. tárgyhoz

2003

1.      Az X.25 szabvány feladata, funkcionális részei. Alap- és kiegészítô szolgáltatások.

2.      A csomagkapcsolás elve. Elônyök, hátrányok. Virtuális áramkör, permanens virtuális áramkör, datagramm. Útvonal irányítás.

3.      X.25 hívás felépítés és bontás részletei. Címzési és hívási paraméterek. A hívó csomag szerkezete.

4.      Ablakozás az X.25/3. szinten. Adatfolyam vezérlés (flow control) megvalósítása.

5.      X.25 és az aszinkron terminálok. Csomag összeállítás/szétbontás (PAD).

6.      Az ISDN kialakulása. Az ISDN általános jellemzése. Az ISDN és más kommunikációs protokollok összehasonlítása.

7.      Az ISDN/BRI fôbb jellemzôi LAPD protokoll. Az ISDN protokollok és az X.25 protokoll rendszer összevetése.

8.      Mi az ATM? Az ATM működés alapelvei. ATM kapcsolás és útvonalirányítás. ATM alkalmazása.

9.      Az elektronikus levelezési rendszerek általános feladata, szolgáltatásai. Elterjedtebb levelezési rendszerek jellemzése. Különbözô rendszerek összekapcsolása (gateway). Hazai elektronikus levelezés megoldása és problémái (ékezetek).

10.    X.500 és feladata.

11.    POSIX célkitűzése. POSIX.1 alapjául szolgáló rendszerek. Szabvány által megfogalmazott követelmények szintjei (implementáció által definiált, nem specifikált, nem definiált stb). A szabványosság szintjei (erôsen konform, ISO/IEC konform stb).

12.    POSIX.1 fontosabb témakörei, megvalósítás filozófiája. Rendszerfüggés (imp. által definiált) problémái, a megoldás módszerei.

13.    POSIX.1 alapjául szolgáló rendszerek. Fôbb tématerületek a POSIX.1-ben (file kezelés, process kezelés stb). File rendszer filozófiája. Fontosabb rendszerhívások file, és terminálkezelés területén.

14.    Hordozható adatformátumok. Felmerülô problémák elvi megoldások.

15.    Ismertesse az X-WINDOW rendszer felépítését! (Filozófia, alapvetô fogalmak: X-LIB, window manager, server, client.)

16.    Xtoolkit szint szolgáltatásai. Widget, gadget fogalma. Eseménykezelés Xtoolkit szinten. Deafault állományok feladata, megvalósítás módszere. Hogyan valósulnak meg az OOP elvei. UIL szerepe és feladata a Motif rendszerben.

17.    Internet rendszer felépítése, TCP/IP alapfogalmak, struktúra, rétegek, építôelemek. Cím felépítése címzési kategóriák.

18.    TCP/IP internetwork réteg protokolljai (ARP, RARP, IP, ICMP)

19.    TCP/IP transport réteg protokolljai (UDP, TCP).

20.    Kliens-szerver modell. TCP/IP alkalmazás szintű protokollok (FTP, SMTP, TELNET)

21.    Domain név, domain név szervíz, DNS adatbázisok, Resource Record

22.    TCP/IP routing célja, működése, elvei. Routing protokollok.

23.    A HTTP alkalmazás szintű protokoll. Működés tulajdonságok, V1.0 es V1.1 közti különbségek.

24.    Ismertesse a CSS működését és fontosabb jellemzőit!

25.    Ismertesse a CGI és Servlet filozófiát azok működését!

26.    Biztonság, adatbiztonság. Biztonsági koncepció elkészítése. Fontosabb lépések. TCSEC rendszer kategóriái.

27.    Ismertesse a PGP működésének alapját!

28.    Titkosítás a hálózati rétegben: IPSEC,SPS,SKIP, SSL

29.    Tűzfalak.

30.    Kerberos rendszer filozófiája. Működés fontosabb fázisai.