Záróvizsga kérdések

Információs rendszerek fejlesztése

tárgyból

 

1.            Foglalja össze milyen esetekben célszerű projektmenedzsmentet alkalmazni, mit támogat a PRINCE projektvezetési módszertan, és ismertesse a projekt attribútumait!

2.            Mi a PRINCE helye a rendszerfejlesztésben, illetve a termék életciklusban, mi a termék a PRINCE-ben, és mik a tipikus rendszerfejlesztési határok?

3.            Vázolja fel a tipikus projektszervezet felépítését, határozza meg a projektirányító feladatait és a tervek típusait, azok jelentését!

4.            Határozza meg a projekt fejlesztési terv (PDP) célját, szerkezetét, és ismertesse a legfontosabb tartalmi elemeit!

5.            Határozza meg a szoftverfejlesztés lépéseit, a fogalmi tér és az implementációs tér kapcsolatát, valamint a strukturált rendszeranalízis és fejlesztés módszertan (SSADM) alkalmazásának kiváltó okait!

6.            Határozza meg az SSADM helyét a rendszerfejlesztésben, ismertesse az un. három nézetet, a nézetekhez tartozó technikákat!

7.            Határozza meg a rendszerfejlesztési alapminta szerkezetét, alkotóelemeit, definiálja a fogalmi modell, a felületi és a belső terv tartalmát!

8.            Ismertesse a specifikációs architektúrát, összetevőit és azok tartalmát! Adja meg az SSADM életciklust, mint strukturális architektúrát!

9.            Ismertesse az SSADM moduljait, szakaszait, és nagyvonalakban határozza meg az egyes szakaszokban elvégzendő feladatokat!

10.       Ismertesse a „Megvalósíthatósági elemzés” szakasz célját, az elvégzendő feladatokat, adja meg a szakasz termékeit, és ismertesse a szakaszban alkalmazott technikákat!

11.       Ismertesse a „Jelenlegi helyzet vizsgálata” szakasz célját, az elvégzendő feladatokat. Adja meg a szakasz termékeit, és ismertesse a szakaszban alkalmazott technikákat!

12.       Ismertesse a „Rendszerszervezési változat kiválasztása” szakasz célját, az elvégzendő feladatokat. Adja meg a szakasz termékeit és ismertesse a szakaszban alkalmazott technikákat!

13.       Ismertesse a „Követelmények meghatározása” szakasz célját, az elvégzendő feladatokat. Adja meg a szakasz termékeit, és ismertesse a szakaszban alkalmazott technikákat!

14.       Ismertesse a „Rendszertechnikai változat kiválasztása” szakasz célját, az elvégzendő feladatokat. Adja meg a szakasz termékeit, és ismertesse a szakaszban alkalmazott technikákat!

15.       Ismertesse a „Logikai rendszertervezés” szakasz célját, az elvégzendő feladatokat. Adja meg a szakasz termékeit, és ismertesse a szakaszban alkalmazott technikákat!

16.       Ismertesse a projektvezetést támogató eszközökkel szemben támasztott követelményeket, a projekt tervezéséhez használatos módszereket!

17.       Jellemezze az Analízis/Tervezés fázisában használatos CASE eszközöket (elvárások, módszerek, dokumentálás)!

18.       Ismertesse a fejlesztés folyamatát 4GL alkalmazás generátor esetén!

19.       Jellemezze a kliens-szerver architektúrákat!

20.       Hasonlítsa össze az OLTP és DSS rendszereket!

21.       Ismertesse az adatbányászat folyamatát!

22.       Határozza meg a kockázatelemzés főbb fogalmait, azok összefüggéseit, a védtelenség elemzés főbb lépéseit, fokozatait!

23.       Ismertesse a CRAM alapján a kár – érték - alapfenyegetettség fokozatait, azok összefüggéseit, határozza meg az elfogadható kockázati mátrix kialakításának lépéseit!

24.       Ismertesse a biztonsági stratégia kialakításának lépéseit, tartalmi összetevőit.

25.       Ismertesse a Common Criteria fejlesztési, kiértékelési folyamatát, a kiértékelés szintjeit!

26.       Ismertesse az információs rendszerek bevezetésének lépéseit, a lépések során megoldandó feladatokat!

27.       Sorolja fel az üzemeltetés legfontosabb feladatait!

28.       Mutasson be röviden néhány elterjedten alkalmazott integrált rendszer-felügyeleti programot!

29.       Ismertesse az integrált rendszer-felügyeleti programok általános felépítését és legfontosabb feladatait!

 

Összeállította:      Dr. Horváth Tamás

Jankovits István

Dr. Risztics Péter

Szeberényi Imre

 

 

Budapest, 2003. április 28.

 

 

Dr. Risztics Péter

tárgyfelelős