Gépi látás

 1. Digitális képfeldolgozás főbb lépéseinek áttekintése: képérzékelés, megvilágítás, A/D konverzió, előfeldolgozás, lényegkiemelés, osztályozás

 2. A kétváltozós képfüggvények Fourier transzformációja. Tulajdonságai, a mintavételezésre és kvantálásra vonatkozó alapvető összefüggések.
 3. Képjavítás alapvető algoritmusai (felsorolás, csoportosítás, egyes algoritmusok részletesebb kifejtése)
 4. Képvisszaállítás alapvető algoritmusai (felsorolás, csoportosítás, egyes algoritmusok részletesebb kifejtése)

 5. Képanalízis alapvető algoritmusai (felsorolás, csoportosítás, egyes algoritmusok részletesebb kifejtése)
 6. Ismertesse a bináris képeken pozíció, orientáció és topológiai tulajdonságok meghatározására alkalmas alapvető eljárásokat.
 7. Ismertesse a képek szűrésének megvalósítását a tér- és frekvenciatartományban. Mutassa meg összefüggéseket a frekvenciatérbeli lineáris szűrés és térbeli konvolúciós szűrés között.

 8. Ismertesse a régióorientált szegmentálási eljárások alapvető matematikai szabályait. Csoportosítsa a régióorientált szegmentálás eljárásait.
 9. Adjon áttekintést a kontúralapú szegmentálás főbb lépéseiről. Ismertesse a Hough transzformációt
 10. Képkódolás. Képkódolási módszerek csoportosítása, alkalmazások, egyes módszerek hatékonysága. PCM kódolási algoritmusok, prediktív kódolás elve (fix, adaptív), kódolás, allokációs mátrix fogalma. Mozgó alakzatok detektálása. Kódolás alulmintavezetéssel és interpolációval. Analóg kódolási módszerek. Videó kódolási módszerek (JPEG, MPEG)
 11. Textúra analízis. Textúra régió osztályozása. Textúra leírása, modellezése. Textúra régiók szegmentálása. Textúra taxonometria.
 12. Osztályozás alapvető módszerei, a tulajdonságvektor elemeinek megválasztási kritériumai. Osztályozás neurális hálózatokkal, NN, KNN, NC, Bayes módszer. Szekvenciális osztályozás. Szintetikus osztályozás.
 13. Globális szegmentálási eljárások: a szegmentálás általános menete, a régióktól elvárt tulajdonságok, lineáris interpolációs módszer, rekurziós módszer
 14. Globális szegmentálási eljárások: business módszer, kontraszt módszer, gradiens hisztogram módszer

 15. >Lokális és hibrid szegmentálási eljárások: régiónövelés soronkénti letapogatással, összefűzési kritériumok
 16. Lokális és hibrid szegmentálási eljárások: piramis módszer, generátorpontok módszere
 17. Matematikai morfológia: erózió, dilatáció, hit and miss, zárás, nyitás
 18. Matematikai morfológia: célhardver realizáció elve

 19. Arcfelismerés egységarcok módszerével (az algoritmus elvi működése)
 20. A110 képelőfeldolgozó célhardver: blokkvázlat, működés, végrehajtható algoritmusok
Irodalom
Kiadott segédanyag
Haralick : Computer Vision
Álló Géza: Bevezetés a számítógépes képfeldolgozásba