Folyamatidentifikáció és szimuláció

 1. Matematikai alapok összefoglalása. Állandósult állapotban lévő rendszerek/folyamatok matematikai leírása és gépi megoldása. Különböző megoldási módok összehasonlítása (stabilitás, konvergencia) Példák.
 2. Differenciálegyenletek, differenciál egyenletrendszerek (lineáris és parciális) gépi megoldása. Példák Átviteli függvények leképezése. Direkt programozás. Példák.
 3. Kísérlettervezés, megfigyelés, kiértékelés ellenőrzés, modellalkotás, stb. Jelek alapvető leírási módjai (folytonos, diszkrét sztochasztikus). Mérési eljárások tervezése (becslési és döntési eljárások, stb.).
 4. Kompartment (rekesz) analízis matematikai alapjai. Élettani folyamatok leírása kompartment analízis segítségével. Zárt- és nyitott rendszerek, különböző kompartment kapcsolatok (lánc rendszer, anyarendszer, előrecsatolás, visszacsatolás) Inhomogenitás esetének vizsgálata.
 5. Kompartment analízis alkalmazástechnikája. Inverz probléma vizsgálata. Paraméterbecslés és folyamatidentifikáció élettani folyamatoknál. Néhány tipikus alkalmazás bemutatása. Számítógépes szimulációs és identifikációs programok ismertetése.
 6. Grafikus identifikációs módszerek (Bleehan-Fisher, Cohn-Brues módszer, stb…) A módszerek pontossága. Kéttárolós holtidős rendszer grafikus identifikációja. Holtidő gyakorlati meghatározása.
 7. Diszkrét szimuláció alapjai. Matematikai eszközök áttekintése, véletlenszerűség algoritmikus meghatározása, véletlenszám-generálás, álvéletlen-szám sorozatok generálása, a Lehmer-féle multiplikatív kongruenciamódszer.
 8. Markov láncok. Sorbanállási rendszerek. Kendall-féle osztályozás. Fuzzy halmazok.
 9. Empirikus adatok és analitikus modell. Adatátviteli vonalak védelmi rendszerének szimulációs vizsgálata. Koncentrátor típusú adathálózati csomópont modellezése.
 10. Szimuláció az állapot-idő térben. Diszkrét rendszerek eseménytraektórái. A Delfti algoritmus. A rendszerállapotok vizsgálata. Indeterminált helyzetek szimulációja “részecske” típusú eseményekkel jellemzett diszkrét rendszereknél. A diszkrét események kettős természete.
 11. Modellek dinamikus működését kezelő eljárások. Párhuzamos architektúrája gépeken alkalmazott idővezérlés: a Time Warp eljárás. Petri hálók. Szimuláció eszközei és alkalmazásai. GPSS és Cassandra programrendszer.
 12. Számítógépes optimalizációs módszerek (folytonos/diszkrét gradiens módszer, relaxációs módszer, “The Brutal-Force method”). Számítógépes optimalizációs módszerek alkalmazása folyamatidentifikációra. tetszőleges rendszámú SISO rendszer identifikációja.
 13. Nemlineáris rendszerek jellemzői (esetlegesség és szándékosság). Nemlinearitások osztályozása. Nemlineáris rendszerek vizsgálati módszerei. Stabilitásvizsgálat és kompenzálás. Nemlineáris rendszerek számítógépes szimulációja. Példák.
 14. Többváltozós kapcsolt szabályozási rendszerek matematikai leírása, stabilitásvizsgálata, kompenzálása. Többváltozós kapcsolt szabályozási rendszerek szaámítógépes szimulációja. Példák.