Folyamatműszerezés

 

1. Érzékelôk statikus és dinamikus karakterisztikája (definíciók, jellemzôk, tipikus statikus karakteresztika hibák, statikus és dinamikus karakterisztika kapcsolata).

2. Környezeti hatások csökkentésének módjai (érzékelô struktúrák, alkalmazási példák).

3. Fémalapanyagú ellenálláshômérôk.

4. Félvezetô alapanyagú hômérsékletérzékelôk.

5. Hôelemek.

6. Érintés nélküli hômérsékletmérés.

7. Piezorezisztív hatás fémekben és félvezetôkben.

8. Nyúlásmérô ellenállások tulajdonságai és alkalmazástechnikája erô, hajlító- és forgatónyomaték és nyomás mérésére.

9. Nyúlásmérô ellenállások mérôkörei.

10. Induktív mérôátalakítók geometriai mennyiségek mérésére.

11. Magnetoelasztikus erômérôk.

12. Magnetoelasztikus nyomatékmérôk.

13. Kapacitív mérôátalakítók és mérôköreik.

14. Piezoelektromos hatás és alkalmazása erô-és gyorsulás mérésére.

15. Erômérés indirekt mérési módszerei.

16. Nyomásmérési módszerek villamos kimeneti jelű érzékelôkkel.

17. Rezgésmérés típusai és villamos kimeneti jelű érzékelôi.

18. Ismertesse az irányítástechnikában alkalmazott digitális jeleket és részletesen a terepbuszt.

19. Ismertesse a távadó feladatát, rendszerezésének elveit és részletesen mutasson be néhány típust.

20. Foglalja össze a távadók energiaellátását (4,3,2 vezetékes áramtávadók, terepbuszra csatlakozó távadók).

21. Ismertesse a szűkítôelemes áramlásmérés eszközeit, áramlástani összefüggéseit és a kiválasztási eljárásokat.

22. Foglalja össze a jelfeldolgozók közül a műveleti egységek fôbb típusait, példákkal!

23. Ismertesse a robbanásveszélyes terek jellemzôit, a robbanásvédelmi módokat és részletesen a gyújtószikramentes védelmi módot (digitális jelátvitelre is).

24. Ismertesse a szelepek jelleggörbéit (átfolyási és szerkezeti, szabályos és természetes, lineáris, stb.), valamint ezek megadásának módját (szeleptényezô, katalógusadatok).

25. Adja meg a villamos szervomotor leírásának módszereit, a paramétereket és helyzetbeállítóját.

26. Foglalja össze a léptetômotor tulajdonságait, üzemmódjait, alkalmazási lehetôségeit.

27. Ismertesse a pneumatikus végrehajtó változatait, elônyeit, teljesítményviszonyait és a hozzá alkalmazható helyzetbeállítókat.

28. Ismertesse az irányítási rendszer generációkra tagolásának indokait, a generációkat valamennyi tulajdonságukkal együtt.

29. Mutassa be az irányítástechnikai készülékek generációs tulajdonságait (a-e gen) és mindegyikre adjon egy félévközben említett példát.

30. Hasonlítsa össze az egyenáramú, egyenfeszültségű, a pneumatikus és terepbusz-jelátvitelt a távolság és a robbanásvédelem szempontjából.

31. Foglalja össze a pneumatikus jelátvitelt az összes alapdefinicióval (pneumatikus ellenállás, stb.) együtt.

32. Foglalja össze azokat az áramlástani szabályokat, amelyek alkalmazására sor került és felsorolásszerűen az alkalmazási példákat is.

33. Hasonlítsa össze a villamos és a pneumatikus végrehajtót az alkalmazási tulajdonságok alapján.

34. Ismertesse a szelepek kiválasztásának és a korrekciós tényezôk alkalmazásának eljárását összenyomhatatlan közegre.

35. Ismertesse a szelepek kiválasztásának és a korekciós tényezôk alkalmazásának eljárását összenyomható közegre.