Biometria

(záróvizsga kérdések)

1. A fiziológiai méréselmélet alapfogalmai. Kisérlettervezés, megfigyelés, kiértékelés, ellenôrzés, modellalkotás, stb. Jelek alapvetô leírási módjai (folytonos, diszkrét, sztochasztikus). Fiziológiai folyamatoknál a mérési eljárások tervezése (becslési és döntési eljárások, stb.).

2. Szűréselmélet és alkalmazása. Szűrési algoritmusok és azok számítógépes realizációja.

3. Mérési adatok feldolgozásának alapvetô módszerei. A leíró statisztika alapfogalmai. Sokaság és minta, a statisztikai következtetés alapjai. Variancia-analízis. Változók összefüggéseinek vizsgálata. Fôkomponens és faktoranalízis, korreszpondenciaanalízis. Többdimenziós skálázás. Számítógépes statisztikai programcsomagok.

4. Kompartment (rekesz) analízis matematikai alapjai. Élettani folyamatok leírása kompartment analízis segítségével. Zárt- és nyitott rendszerek, valamint különbözô kapcsolatok (soros, párhuzamos, vegyes) leírása. Inhomogenitás.

5. Kompartment analízis alkalmazástechnikája. Példák. Számítógépes program-csomagok és alkalmazásuk.

6. Inverz probléma vizsgálata. Paraméterbecslés és folyamatidentifikáció. Különbözô megoldási elvek ismertetése. Élettani folyamatok identifikációja. Néhány tipikus alkalmazás. Számítógépes programcsomagok és alkalmazásuk.

7. Számítógépes optimalizálási módszerek.

8. Eseményfelismerés, hibadetektálási dinamikus rendszerekben.