3D látórendszerek  2003

 

 1. Optoelektronikai eszközök. Alapfogalmak (fluxus, luminancia, intenzitás, fekete test). Optoérzékelők (fotodiódák, optosokszorozók). CCD érzékelők, PSD érzékelők.
 2. Kameramodellek. Pin-hole modell. Megvilágítás, optika, érzékelő, elektronika torzításainak modellezése.
 3. Reflexiós függvények, modellek. A felületi visszaverődés törvényszerűségei. Felületi jellemzők hatása a visszaverődésre. A reflexiós (intenzitás) és távolságképek tulajdonságainak összehasonlítása. A Lambert reflexiós modell, a felületek leképződése az intenzitásképeken, a kétféle képtípus összehasonlító értékelése az információtartalom szempontjából.
 4. Kombinált távolság és intenzitásérzékelők. A kétféle adatstruktúra korrelált megjelenítése. Hibacsökkentési módszerek a kétféle adatbázis kombinált kiértékelésével.
 5. A kontúrok csoportosítása 3D látványban. Meghatározásuk, a kontúrok megkeresésére vonatkozó algoritmusok, kontúrtípusok és kontúrattribútumok, a típus és attribútum meghatározására vonatkozó algoritmusok, a kontúrdefiníciók verifikálása, térgeometriai megfontolások
 6. A felületek leírása. Hesse féle normálalak, Haralick féle topográfiai osztályozás, a normalizált felületek ( sík, általános henger és kúp, általános gömb) definíciója és meghatározásuk, a felületek verifikálása, visszacsatolás az élek meghatározására.
 7. Bináris matematikai morfológiai alapok. Kiterjesztés 3D távolságképekre. 3D képelő-feldolgozás morfológiai módszerekkel. Valósidejű implementációk.
 8. 3D látás geometriája. Kalibrációs stratégiák. 2D érzékelők alkalmazásán alapuló módszerek elvi áttekintése.
 9. Fényforrás – 3D alak / felületi tulajdonság – kamera modell kölcsönhatások. Fotometrikus sztereo.
 10. Sztereo látás. Képjellemzők párosítási stratégiái.
 11. Lézerfénykéses robot látórendszer. (működési elv, tanszéki implementáció.)
 12. Alak meghatározása textúra torzulásból. Textúra analízis alapok.
 13. Árnyékhatás mérésen alapuló módszerek. Reflexiós függvény. Felületi egyenlet meghatározása.
 14. Valósidejű robotvezérlés vizuális visszacsatolással.
 15. Humán mozgások analízise. 3D MoCap rendszerek. Emberi mozgásmodellek. Egész testes mozgás, gesztikuláció, mimika érzékelése és feldolgozása.