3D látórendszerek
 1. 3D látás alapfogalmak. A háromdimenziós látás alkalmazási területei, kapcsolódás a számítógépes képfeldolgozással, a feldolgozás általános struktúrája: előkészítés, lényegkiemelés, osztályozás (döntés) fogalma, a mintavételezés és kvantálás alapvető fogalmai3D képérzékelők. Triangulációs elvű, repülési időn és fázismérésen alapuló módszerek. 2D érzékelők alkalmazhatósága (sztereo-, aktív-fényes módszer, árnyékhatás mérésen alapuló módszer).
 2. Optoelektronikai eszközök. Alapfogalmak (fluxus, luminancia, intenzitás, fekete test). Optoérzékelők (fotodiódák, optosokszorozók). CCD érzékelők, PSD érzékelők.
 3. Kameramodellek. Pin-hole modell. Megvilágítás, optika, érzékelő, elektronika torzításainak modellezése.
 4. Reflexiós függvények, modellek. A felületi visszaverődés törvényszer?ségei. Felületi jellemzők hatása a visszaverődésre. A reflexiós (intenzitás) és távolságképek tulajdonságainak összehasonlítása. A Lambert reflexiós modell, a felületek leképződése az intenzitásképeken, a kétféle képtípus összehasonlító értékelése az információtartalom szempontjából.
 5. Kombinált távolság és intenzitásérzékelők. A kétféle adatstruktúra korrelált megjelenítése. Hibacsökkentési módszerek a kétféle adatbázis kombinált kiértékelésével.
 6. A kontúrok csoportosítása 3D látványban. Meghatározásuk, a kontúrok megkeresésére vonatkozó algoritmusok, kontúrtípusok és kontúrattribútumok, a típus és attribútum meghatározására vonatkozó algoritmusok, a kontúrdefiníciók verifikálása, térgeometriai megfontolások
 7. A felületek leírása. Hesse féle normálalak, Haralick féle topográfiai osztályozás, a normalizált felületek ( sík, általános henger és kúp, általános gömb) definíciója és meghatározásuk, a felületek verifikálása, visszacsatolás az élek meghatározására.
 8. Esettanulmány: GT6A robot aktívfényes 3D látórendszere. Hardver elemek. Laser sík és tárgy metszetének detektálása zajos képen. Szegmensek meghatározása. Tárgyleírás, tárgyfelismerés, tárgylokalizáció. Real-time feldolgozás.

 9. Ipari látórendszer fejlesztésének lépései. Feladatdefiníciós kérdőív. Megvalósíthatósági tanulmány. Prototípus.
 10. Látórendszerek installációs problémái ipari környezetben.
 11. Bináris matematikai morfológiai alapok. Kiterjesztés 3D távolságképekre. 3D képelő-feldolgozás morfológiai módszerekkel. Valósidejű implementációk.