TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TÉMAKIÍRÁS

A téma címe: TDK munka mobilis robot egység fejlesztésére

A téma rövid leírása: A TDK munka keretében lehetőség nyílik egy, a további kutatások számára igen fontos mobilis robot egység mechanikai, hardver és szoftver fejlesztési feladatainak megoldására. A cél egy olyan kisméretű kerekes (modell) jármű elkészítése, amely önálló mozgásra képes. Az alacsonyszintű pályakövetést a járművön elhelyezett mikrokontrolleres hardver biztosítja. A magasszintű pályatervezést egy IBM AT számítógép végzi, amely infravörös-, vagy rádiókapcsolatot tart a mozgó egységgel. A magasszintű pályatervezés által szolgáltatott adatok ezen a kommunikációs csatornán keresztül jutnak el a járműhöz.

A teljes feladat az eddigieknek megfelelően három fő részre tagolható: a mobil jármű mechanikai tervezése és a rajta elhelyezett mikrokontrolleres meghajtásvezérlő hardver tervezése, a kommunikációt biztosító infravörös ill. rádiós egység tervezése, illetve a szükséges működtető- és kommunikációs szoftverek fejlesztése.

Szükséges előismeretek: A feladatok megoldásához hardver építési ismeret mellett gyakorlati készség is szükséges. Előnyt jelent a mikrokontrolleres rendszerek, valamint az infravörös- vagy rádiós adatátviteli eszközök tervezése terén szerzett tapasztalat. A megvalósításban a szoftverek részben alacsonyszintű assembly nyelven, részben valamely magas szintű nyelven készülnek IBM AT számítógépen. A részfeladatok ismertetésénél bemutatottaknak megfelelően a mobilis platform mechanikai kialakításának tervezéséhez esetleg gépészeti ismeretek szükségesek lehetnek. A műszaki rajz ismerete a dokumentáció elkészítése miatt alapvető követelmény.

Nyelvismeret: angol szükséges, a német nyelv ismerete további előnyt jelent

Megjegyzések, jelentkezők száma: Az egyes részfeladatok tagolásának megfelelően a feladatonként igényelt előismeretek változnak. A témára 3 fő jelentkezhet, részfeladatonként 1 fő. Az egyes részfeladatok szorosan kapcsolódnak, ezért előnyt jelenthet olyan hallgató trió jelentkezése, akik már összeszokottan dolgoztak más munkán is.

Konzulensek: Gürtler Csaba doktorandusz, dr. Vajta László adjunktus

email: gurtler@seeger.fsz.bme.hu; vajta@fsz.bme.hu