TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TÉMAKIÍRÁS

A téma címe: Fotorealisztikus 3D képszintézis algoritmusok megvalósítása

A feladat olyan képszintézis programok készítése, amelyek az optikai törvények jelentôs egyszerûsítése nélkül határozzák meg egy virtuális objektumtér képét. A módszerek a sugár-követés (ray-tracing), véges-elem technikák (radiosity) és Monte-Carlo (illetve kvázi-Monte Carlo) eljárások alkalmazását jelentik. A megoldandó részfeladatok közé tartozhat a láthatósági feladat hatékony megoldása, véletlen algoritmusok összehasonlítása, optikai anyagmodellek kipróbálása, stb.
Konzulensek:
dr. Szirmay-Kalos László
dr. Horváth Tamás
dr. Márton Gábor
Csébfalvi Balázs

A grafika csoport által használt software környezet:

A grafika csoport tevékenységérôl részletesebb információ található: http://www.fsz.bme.hu/~szirmay