TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TÉMAKIÍRÁS

A téma címe: LEX, YACC nyelv megismerése és oktatási segédanyag készítése.

Ismerje meg a LEX illetve YACC nyelvet. Mindkettô a UNIX operációs rendszer fejlôdéséhez kapcsolódó nyelv, amelyet elsôsorban fordítóprogramok írására fejlesztettek ki.

LEX = LEXICAL ANALYZER

YACC = YET ANOTHER COMPILER COMPILER

Midkét eszköz igen hatékony, ezideig itthon sorsuk eléggé mostoha.

Követelmény:
C programozási nyelv ismerete, angol nyelvtudás
Létszám: 1-2 fô

Megfelelô elôremenetel esetén diplomamunkaként folytatható.

Témavezetô: Szeberényi Imre <szebi@fsz.bme.hu>