TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TÉMAKIÍRÁS

A téma címe: Párhuzamos programok kifejlesztése a PVM rendszer felhasználásával.

Ismerje meg a napjainkban egyre nagyobb szerephez jutó, elosztott párhuzamos feldolgozás egyik nemzetközileg is elismert rendszerét. Az Oak Ridge National Lab PVM (Parallel Virtual Machine) szoftvere lehetôvé teszi igen egyszerû eszközökkel az elosztott feldolgozást még heterogén hardware környezetben is. A rendszer UNIX operációs rendszerhez kötôdik, így a hallgatónak meg kell ismerkednie a UNIX rendszer felhasználói felületével, majd egyszerû példákon keresztül be kell gyakorolnia a PVM használatát, programozását. Mérési eredményekkel vizsgálni kell a várt és az elért sebességnövekedést. Távlati célként el szeretnénk érni, hogy egyes tudományos számításokat párhuzamos algoritmussal végezzünk el az adott szakterület (vegyészet, atomfizika, mechanika) szakembereinek bevonásával. Ehhez gépi háttérként a BME-ELTE-JATE közös használatában levô SP1 számítógépet kívánjuk használni.

Követelmény:
C programozási nyelv ismerete, angol nyelvtudás, alapvetô UNIX ismeretek
Létszám: 1-3 fô

Megfelelô elôremenetel esetén diplomamunkaként folytatható.

Témavezetô: Szeberényi Imre szmts. <szebi@fsz.bme.hu>