TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TÉMAKIÍRÁS

A téma címe: UNIX operációs rendszer, és a rendszerhez kapcsolódó rendszerprogramok (nyelvek) felhasználásával segédprogramok (utility) kifejlesztése.

A UNIX több mint két évtizedes történelme során igen sok hasznos segédprogram és nyelvi eszköz fejlôdött ki, és ez napjainkban is tart. A Folyamatszabályozási Tanszéken a UNIX kutatás, és az oktatásban való alkalmazása több mint tizenöt éves múlttal rendelkezik. Ebbe a kutatómunkába kell a hallgatóknak bekapcsolódniuk. A munka során megismerkedhetnek a új és régebbi UNIX alatt kifejlesztett programokkal. (Különbözô shell-ek, különbözô preprocesszorok: AWK, SED, PERL)

Követelmény:
angol nyelvtudás
Létszám: 1-2 fô

Megfelelô elôremenetel esetén diplomamunkaként folytatható.

Témavezetô: Szeberényi Imre szmts. <szebi@fsz.bme.hu>