TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TÉMAKIÍRÁS

A téma címe: WWW Információs rendszer fejlesztése

A feladat olyan információs rendszer fejlesztése karbantartása, mûködtetéshez segédeszközök kidolgozása, amely az Internetbe kapcsolt gépekrôl elérhetô és közhasznú információkat, funkciókat biztosít.

Követelmény:
C programozási nyelv ismerete, angol nyelvtudás, alapvetô UNIX és hálózati ismeretek
Létszám: 1-3 fô

Megfelelô elômenetel esetén diplomamunkaként folytatható.

Témavezetô: Dr. Máray Tamás <maray@fsz.bme.hu>