TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TÉMAKIÍRÁS

A téma címe: Informatikai rendszerek tervezése

A Tanszéken egy oktatókból álló kutató-fejlesztô csoport hosszabb ideje foglalkozik nagy bonyolultságú és kiterjedésû informatikai rendszerek tervezésével és létrehozásával.

A feladatok megoldása során jelentôs tapasztalatok gyûltek össze a

A fenti tapasztalok oktatásba történô beillesztése folyik. A tudományos diákköri tevékenység kitûnô alkalmat szolgáltat ahhoz, hogy a munkába bekapcsolódó hallgatók a gyakorlatban is jártasságot szerezzenek a témakörrol, és ezen felül újabb ismeretanyaggal egészítsék ki a reguláris oktatásban megismerteket.

A tevékenységre azon hallgatók jelentkezését várjuk, akik számottevo idot és energiát tudnak fordítani a kapott feladatok megoldására.

A kiválasztásnál elonyben részesül az eddigi jó tanulmányi elômenetel és idegen nyelvek ismerete.

Témavezetô: dr. Risztics Péter egyetemi docens

Hallgatói keret: 2 fô