TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TÉMAKIÍRÁS

A téma címe: Képkódolást támogató matematikai morfológiai eljárások kifejlesztése

Konzulens: Dr. Nagy Ákos egyetemi docens
Folyamatszabályozási Tanszék, R. ép. 207/B, Tel: 24-54 Email: akos@fsz.bme.hu, www : www.fsz.bme.hu/staff/nagy.html

Hallgatói létszám: 1 fô

A téma ismertetése:

A matematikai morfológia napjainkban egyik legfontosabb és legdinamikusabban fejlodo kutatási területe a digitális kép- és jelfeldolgozásnak. A digitális képfeldolgozás területén az alkalmazási területek széles spektrumát fedi le. A matematikai morfológia eszköztára a halmazelméleten túl több egyéb elméleti matematikai területtel is szoros kapcsolatban áll, pl. valószínüségszámítás, matematikai statisztika, fuzzy logika, stb. Jelen kutatás tárgya olyan képszegmentálást és képkódolást támogató matematikai morfológiai eljárások kidolgozása, amelyek extrém nagy digitális képtömörítést tesznek lehetové. Az alapkutatásban elért eredmények távlati hasznosítása elsosorban a gyors hálózati képtovábbítás (pl. telemedicína, remote sensing, computer security stb.) területén történhet.

Elvárások: Szilárd matematikai háttér, elméleti és gyakorlati ismeretek a digitális képfeldolgozás területén, angol nyelvtudás

Folytatási lehetoségek: Sikeres munka esetén a téma folytatható diplomatervként és Ph.D. képzés keretében is.