TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TÉMAKIÍRÁS

A téma címe: Mikrokontrollerek gyakorlati alkalmazása

A feladat rövid leírása:

A digitális technika mindennapi térnyerése során megfigyelhetô tendencia, hogy az összetett feladatok megoldásánál használt nagyteljesítményû, bonyolut felépítésû digitális berendezések (számítógép, folyamatirányító berendezések, stb.) mellett rendkivül nagy számban alkalmazzák az egychipes mikroszámítógépeket, közismert nevükön mikrokontrollereket. Ezek felépítésüknél (egy chipben CPU+Mem+I/O) fogva hatékonyan alkalmazhatók egyszerûbb feladatok teljes, vagy bonyolultabb feladatok részegységeinek megvalósítására (pl. rádiótelefon, TV, rádió, háztartási gépek, gépkocsi, biztonságtechnikai berendezések, intelligens érzékelôk, robotrészegységek, PLC-k, stb.).

Fentiek miatt fontos, hogy legyenek ezek fejlesztésében és alkalmazásában járatos mérnökök.

A témában résztvevô hallgatók feladata:

  1. Az Intel, Motorola, Texas, Microchip bázisú mikrokontroller családok felépítésének megismerése.
  2. A tanszéken rendelkezésre álló Intel, Motorola, Texas, Microchip fejlesztô eszközök használatának elsajátítása.
  3. Az elôzô ismeretek birtokában konkrét hardver és szoftver feladatok megoldása.
A téma megfelelô elôremenetel esetén TDK dolgozatként, önálló laborként, illetve diplomatervként folytatható.

Követelmény:
Digitális technika és programozási ismeretek Angol nyelvû szakirodalom olvasása Hardver és/vagy szoftver munkák iránti érdeklôdés és készség.
A rendelkezésre álló eszközök:
fejlesztô eszközök és dokumentációk.
létszám: 1-4 f

Konzulens
dr. Móczár Géza
Irányitástechnika és Informatika (Folyamatszabályozási Tanszék)
R. ép. II. 216/5. E-mail:Moczar@fsz.bme.hu tel.: 2034