TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TÉMAKIÍRÁS

A téma címe: Internet/intranet telepítésû szoftverek

Az Internet fejlôdése, többek között, a szoftverek telepítésének új megoldásaihoz is elvezetett: míg korábban terminál- host vagy kliens-szerver telepítésrôl beszéltünk (ez utóbbihoz értve a modern multi-tier technikákat is), addig ma egyre több olyan megoldással találkozhatunk, amelyeknél a szoftver szolgáltatásainak eléréséhez csupán egy böngészô program (Netscape vagy Internet Explorer) megléte szükséges a felhasználó számítógépén. Az ilyen, ún Internet/intranet telepítésû alkalmazások megvalósítása során számos olyan kérdés kerül felszínre, amelyekre a válaszok még kiforratlanok, kialakulóban vannak, különösen abban az esetben, ha a fejlesztô kénytelen valamely kereskedelmi forgalomban elérhetô fejlesztôeszközt használni, amely az egyébként már létezô technikák nem mindegyikét foglalja magába, és ilyenkor kiegészítô programozásra van szükség. Pl.: felhasználói szöveges információ központi tárolása úgy, hogy az a kliens oldalon szerkeszthetô legyen (pl. HTML formátumban), hozzáférés-korlátozás biztonsági kérdései.

Feladatok a tudományos diákköri tevékenység keretében: a vonatkozó szabványok (http, HTML, SSL, CGI, stb.) megismerése, problémák megoldása egy konkrét fejlesztôeszköz kapcsán (Uniface 7, amely a WebEnabler opciója révén alkalmas relációs adatbázis alapú alkalmazások Web-es telepítésére, viszont e lehetôségei, legalábbis egyelôre, igen korlátozottak, szükséges tehát megvizsgálni bizonyos javítások lehetôségét).

Témavezetô:
dr. Márton Gábor adjunktus
Irányítástechnika és Informatika Tanszék
<marton@fsz.bme.hu>
Jelentkezhet: 1-2 fô