TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TÉMAKIÍRÁS

A téma címe: Nagysebességû adatgyûjtô rendszerek adatátviteli protokolljainak tervezési és implementálási kérdései.

A téma rövid leírása:

A kutatás célja egy olyan integrált tervezési módszer kidolgozása, amelynek segítségével a részecskefizikai kisérleteknél használatos nagysebességû adatgyûjtô rendszerek adatátviteli hálózati protokolljai és a protokollokat megvalósító hardver-szoftver eszközök megtervezhetôk.

A nagysebességû adatátviteli rendszerek protokolljainak megismerése, elemzése, feldolgozása után fel kell tárni azokat a speciális követelményeket, amelyek az adott szakterületen használatos rendszerek tervezésénél felmerülnek. Szakirodalom alapján fel kell kutatni és összegyûjteni a protokoll tervezés különféle módszereit. Ki kell dolgozni egy olyan módszert, amely a formális protokoll specifikálástól a helyességellenôrzésen keresztül elvezet a protokoll implementációhoz, majd pedig az implementációnak formális eszközökkel történô vizsgálatáig, az ún. konformancia tesztelésig. El kell végezni az adatgyûjtô rendszer adatátviteli protokolljainak tervezését a kidolgozott módszerrel, majd alkalmasan választott vizsgáló eszközzel meg kell gyôzôdni a protokoll hibamentességérôl. Amennyiben mód nyílik rá, célszerû lenne valós környezetben is ellenôrizni a tervezett protokoll elektronikus eszközökön implementált példányát.

A téma a BME Folyamatszabályozási Tanszék és a KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézet tudományos együttmûködési projektje keretében kerül kiírásra, s a CERN-ben folyó ALICE kisérlet része. Az OTKA is támogatásban részesíti.

Témavezetô:
Dr. Harangozó József docens
Folyamatszabályozási Tanszék, R ép. 216/1 tel: 25-78 e-mail: harang@fsz.bme.hu

Külsô konzulens:
Dr. Rubin György tudományos fômunkatárs
KFKI-RMKI

A téma mûveléséhez szükséges nyelv: angol