TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TÉMAKIÍRÁS

A téma címe: Magasszintû logikai szintézis módszerek fejlesztése

Konzulens: Dr. Arató Péter, egyetemi tanár,
R. ép. 210, tel.: 26-99, <arato@fsz.bme.hu>

Résztvevôk száma: 2

Az igen nagy sebességû digitális adat- és jelfedolgozás fokozódó mértékben igényli azokat a gyors számítómûveket, amelyeket ún. célrendszerként egy konkrét feladat, vagy egy szûkebb feladatosztály hatékony, gyors megoldására hoznak létre. Az ilyen eszközök specifikálása és az elôírt viselkedésbôl kiinduló tervezése egyre inkább az alkalmazó feladata addig a struktúrális szintig, ahonnan már a megvalósítás elvégezhetô vagy megrendelhetô a tôbbnyire kereskedelmi forgalomban lévô, számítógéppel segített tevezô és gyártó rendszerek alkalmazásával. A feladatspecifikációtól a lehetô legkedvezôbb struktúra meghatározásáig terjedô folyamat a magasszintû logikai szintézis (high-level logic synthesis: HLS) és lényegében olyan algoritmusok összessége, amelyek a viselkedési elôírás szintjén még meglévô szabadsági fokok adta lehetôségekkel élve kísérlik meg az optimális struktúra létrehozását. Az tudományos diákkör célja e módszerek megismerése és új eljárások kidolgozása, különös tekintettel a pipeline mûködésû (futószalag elvû) rendszerekre, a specifikációs és viselkedési leírás elterjedt nyelvi eszközeire (pl. VHDL), valamint az EPLD, FPGA, ASIC technológiákon alapuló, elterjedt tervezô rendszerekhez való csatlakoztathatóságra. Fontos célkitûzés az új eljárások software implementációja és a szakirodalom benchmark feladatainak megoldásán alapuló összehasonlító értékelés. A munka folytatható önálló laborként, diplomatervként és PhD témaként is.

Feltétel: A szakirodalom tanulmányozásához megfelelô szintû angol nyelvtudás