IIT

Szoftver technológia mellékszakirány

Célkitűzés:

A villamosmérnöki szakma által lefedett valamennyi szakterületen folytonosan növekszik a számítástechnika és ezen belül is a szoftver fontossága. Eközben a szoftver készítése és üzemeltetése mindinkább egy önálló, új diszciplínává válás jeleit mutatja. Jelen mellékszakirány célja, hogy a hallgatókat megismertesse a szoftver fejlesztésének és karbantartásának technikáival, módszertanával, eszközeivel. A programok gyártásának technikai aspektusain túlmenően áttekintést kíván nyújtani a rendszerek integrációja, a nyílt rendszerek használata és a menedzsment témakörében is.

A mellékszakirány a Számítógépek programozása, Digitális technika és Informatika tárgyakban tanult ismeretekre épít.

7. szemeszter

Programozás technológiája BMEVIFO4132 4/0/0/v/5 FO-MM

A szoftver technológiák kialakulása, lényegük. A rendszerfejlesztés modelljei. A szoftver, mint termék. Életciklus modellek. A szoftver projekt tervezés. Követelmények elemzése, specifikációs eszközök és technikák. A programtervezés elvei, adatfolyam, adatstruktúra orientált tervezés. Módszertanok áttekintése (JSD, SSADM, OOD ). CASE eszközökön implementált technikák és metódusok. Konfigurációs menedzsment, projekt vezetés.

Gépközeli programozás BMEVIMM4133 2/0/2/v/5 FO-MM

Beágyazott rendszerek fejlesztése. Az Intel x86 processzorainak utasításkészlete. Utasításcsoportok, címzési módok. Az assembly nyelv elemei, direktívák, relokáció, fordítás. Frémezés. Magasabb szintű nyelvi ( C, Pascal ) elemek gépi szintű implementálása. Átjárás különböző nyelvek között. Az operációs rendszerek használata alacsony szinten. Megszakítások kezelése. Programozás védett módban. Az Intel MCS 51 vagy 96 egy csipes mikroprocesszorának felépítése, programozása.

8. szemeszter

Objektum-orientált programozás BMEVIFO4179 2/0/2/v/5 FO- MM

Objektumok létrehozása, osztályok. Operátor overload, öröklés, generikus osztályok. Real-time és ablakozó rendszerek objektum orientált tervezése. Az MS-WINDOWS futtató környezet, programozás API könyvtár felhasználásával. Objektum személetű programozás MS-WINDOWS környezetben. Ember-gép kapcsolat grafikus rendszerekben.

Projekt laboratórium BMEVIFO4180 0/0/2/f/3 FO-MM

A 7. szemeszterben előadott Programozás technológiája c. tárgyhoz szervesen kapcsolódó gyakorlat keretében a hallgatók csoportokban egy valós probléma megoldására fejlesztenek szoftvert. Ezen munka során gyakorlatot szereznek egy a szemeszter egészére kiterjedő méretű projekt megvalósításában, a követelmények specifikálásától a karbantartásig. A hallgatóknak módjukban áll a programozási technológiák keretében tanult módszerek gyakorlati alkalmazása és a csoportban végzett munka technikáinak begyakorlása.

A projekt során az alábbi dokumentumokat készítik el:

Rendszerdefiníció, projekt terv, követelmény specifikáció

Tervdokumentáció (külső, architektúrális és részletes tervezési specifikációk )

Felhasználói kézikönyv

Dokumentált, belőtt, tesztelt program

9. szemeszter

Nyílt rendszerek BMEVIMM5133 4/0/0/v/5 MM- FO

A tárgy célja, hogy a hallgatókat megismertesse napjaink számítógéprendszereinek egyik legfontosabb problémájával, a különböző hardver és szoftver architektúrájú rendszerek összekapcsolásának, együttműködésének, kezelésének és menedzselésének kérdéskörével. A tárgy konkrét példákon keresztül mutatja be a nyílt rendszerarchitektúrák különböző területein - kezelői felületen, operációs rendszer programozásában, rendszerek hálózati kapcsolódásában, menedzsmentjében - kialakult szabványokat, megoldási módokat.

CASE laboratórium BMEVIFO5134 0/0/2/f/3 FO- MM

A tárgy célja konkrét CASE eszköz(-ök) bemutatása és használata. Mivel a CASE-ben implementált technikák és módszerek ( SA/SD, SSADM, RT, OOD, stb. ) már ismertek, a labor a rendszer kezelésére, az általa nyújtott szolgáltatásokra, ellenőrzésekre és a konfigurációs menedzsmentre koncentrál. A hallgatók csoportokban, közös adatbázisokat építve olyan feladatokat oldanak meg, amelyek a CASE lehetőségeihez igazodnak.

Dr. Arató Péter
egyetemi tanár,
tanszékvezető

 
BME IIT www@iit.bme.hu