Budapesti Műszaki Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak
Szakirányú képzés tanterve

TANTÁRGY ADATLAP
és tárgykövetelmények

Érvényes: 1999. szeptembertől
Kidolgozás dátuma: 1999. július 13.

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ÉS ROBOTINFORMATIKAI
főszakirány

1.

IRÁNYÍTÁSELMÉLET
kötelező tantárgy

 

2.

Tantárgy kódja

Szemeszter Heti óraszám Követelmény Kreditpont Nyelv Hány féléves a tárgy? Ez hányadik félév?
VI FO4009 7. 4 ea. vizsga 5 magyar 1 1.

3. A tantárgy előadója

Név Beosztás Tanszék, intézet
Dr. Lantos Béla egyetemi tanár Irányítástechnika és Informatika

4. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épül:
      Hálózatok és rendszerek, Szabályozástechnika

5. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:
      Szabályozástechnika

6. A tantárgy célkitűzése:
A tárgy célja, hogy összefoglalja az irányítástechnika korszerű elméleti irányzatait a mintavételes, optimális, adaptiv és fuzzy/neurális irányítások területén, amelyek feltehetően még hosszú ideig hatni fognak az irányítástechnika elméletére és gyakorlatára. A módszerek többsége többváltozós rendszerek tervezésére szolgál.

7. A tantárgy részletes tematikája:

I. Mintavételes SISO szabályozások tervezése (1-2. hét)

II. Állapottér módszerek (3-5. hét)

III. Nemlineáris és optimális irányítási rendszerek (6-8. hét)

IV. Adaptív és prediktív irányítások (9-11. hét)

V. Fuzzy szabályozások (12. hét)

VI. Neurális rendszerek (13-14. hét)

8. A tantárgy oktatásának módja:

A tárgy előadásból áll, amelynek anyagába beillesztésre kerülnek az elméletet magyarázó illusztrációs példák. A tárgy intenzíven épít a MATLAB-ot használó Control System Toolbox és Optimization Toolbox irányítástechnikai tervező programokra.

9. Követelmények

a) Szorgalmi időszakban:

b) A vizsgaidőszakban:

10. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Ajánlott irodalom:

I. Aström, K. J.: - Wittenmark, B.: "Computer controlled systems". Prentice-Hall, 1997.
II. Kailath, T.: "Linear systems". Prentice-Hall, 1980.
III.

Lantos, B.: "Robotok irányítása". Akadémiai Kiadó, 1997.
Vidyasagar, M.: "Nonlinear systems analysis". Prentice-Hall, 1993.

IV. Ljung, L.: "System identification. Theory for the user". Prentice Hall, 1987.
Clarke, D.W. -Mohtadi, C. -Tuffs, P.S.: “Generalized predictive control”. Automatica, 1987, Vol.23, No. 2, pp. 137-160.
V.

Jang, J.S.R. -Sun, C.T. -Mizutani, E.: “Neuro-fuzzy and soft computing”. Prentice Hall, 1997.

VI. Freeman, J.A. - Skapura, D.M.: "Neural networks: algorithms, applications and programming techniques". Addison-Wesley, 1992.

11. A tantárgytematikát kidolgozta:

Tanszék, intézet Név Beosztás
Irányítástechnika és Informatika Dr. Lantos Béla egyetemi tanár

A tantárgy adatlapot kitöltő aláírása

/Dr. Arató Péter/
egyetemi tanár, tanszékvezető