Budapesti Műszaki Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak
Szakirányú képzés tanterve

TANTÁRGY ADATLAP
és tárgykövetelmények

Érvényes: 1999. szeptembertől
Kidolgozás dátuma: 1999. július 13.

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ÉS ROBOTINFORMATIKAI
főszakirány

1.

INTELLIGENS ROBOTOK
választható tantárgy

 

2.

Tantárgy kódja

Szemeszter Heti óraszám Követelmény Kreditpont Nyelv Hány féléves a tárgy? Ez hányadik félév?
VIFO 5013 9. 4 ea. vizsga 5 magyar 1 1.

3. A tantárgy előadója

Név Beosztás Tanszék, intézet
Dr. Lantos Béla egyetemi tanár Irányítástechnika és Informatika
dr. Laczházi Gyula adjunktus Irányítástechnika és Informatika
dr. Loványi István docens Irányítástechnika és Informatika
dr. Vajta László adjunktus Irányítástechnika és Informatika

4. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épül:
Robotok irányítása, Irányításelmélet

5. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:
Robotok irányítása

6. A tantárgy célkitűzése:
A tárgy összefoglalja a korszerű (szenzorcsatolt, kooperáló, mobilis) robotrendszerek elméleti alapjait, bemutatja a más tárgyakban elsajátított ismeretek felhasználását robotrendszerekben, továbbá az ilyen rendszerek tervezésénél alkalmazható villamosmérnöki és informatikusi módszereket.

7. A tantárgy részletes tematikája:

I. Szenzorcsatolt robotirányítások

CIM és mechatronikai rendszerek, szenzorcsatolt robotok. Szenzorcsatolt irányítás realizációja, a 2D és 3D látórendszerek működési elve, nyelvi feltételek, feladatleírás.

II. Kooperáló robotok

III. Intelligens kezek

IV. Mobilis robotok

V. Robotrendszerek mesterséges intelligencia eszközei

VI. Beszédfeldolgozás

8. A tantárgy oktatásának módja:

A tantárgy előadásból áll, amelynek anyagába beillesztésre kerülnek az elméletet magyarázó illusztrációs példák és esettanulmányok.

9. Követelmények

a) Szorgalmi időszakban:

b) A vizsgaidőszakban:

10. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

11. A tantárgytematikát kidolgozta:

Tanszék, intézet Név Beosztás
Irányítástechnika és Informatika Dr. Lantos Béla egyetemi tanár
Irányítástechnika és Informatika dr. Laczházi Gyula adjunktus
Irányítástechnika és Informatika dr. Loványi István docens
Irányítástechnika és Informatika dr. Vajta László adjunktus

A tantárgy adatlapot kitöltő aláírása

/Dr. Arató Péter/
egyetemi tanár, tanszékvezető