Budapesti Műszaki Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak
Szakirányú képzés tanterve

TANTÁRGY ADATLAP
és tárgykövetelmények

Érvényes: 1999. szeptembertől
Kidolgozás dátuma: 1999. július 13.

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ÉS ROBOTINFORMATIKAI
főszakirány

1.

GÉPI LÁTÁS ÉS OPERÁCIÓS RENDSZEREK LABOR
választható tantárgy

 

2.

Tantárgy kódja

Szemeszter Heti óraszám Követelmény Kreditpont Nyelv Hány féléves a tárgy? Ez hányadik félév?
VIFO 4056 8. 2 gy. gyak.jegy 3 magyar 1 1.

3. A tantárgy előadója

Név Beosztás Tanszék, intézet
dr. Vajta László adjunktus Irányítástechnika és Informatika
Bézi István adjunktus Automatizálási

4. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épül:
    Robotirányítás

5. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:
    Robotirányítás

6. A tantárgy célkitűzése:
A labor célja egyrészt a lézer scanner bázisú 3D távolságkép digitalizálás, a CCD vonal és mátrixkamera bázisú 2D képdigitalizálás és képfeldolgozás módszereinek megismerése és begyakorlása, másrészt az elterjedt (QNX stb.) valósidejű operációs rendszerek alkalmazásának elsajátítása feladatok keretében.

7. A tantárgy részletes tematikája:
1. CCD vonal és mátrix kamera bázisú intenzitáskép digitalizálás (I)

A digitális intenzitáskép feldolgozásban használatos érzékelők, megvilágítási eszközök, digitalizálók és valósidejű előfeldolgozó célhardverek működési elvének, alkalmazási lehetőségeinek tanulmányozása. A feldolgozási lánc egyes elemeinek optimális beállítását konkrét ipari képfeldolgozási feladat megoldásán keresztül kell meghatározni.

2. Intenzitáskép feldolgozás (I)

A mérés során a hallgatók megismerik a Matrox Inspector interaktív képfeldolgozó rendszert, és komplex algoritmus láncokat hajtanak végre a mérésvezető által kitűzött képfeldolgozó feladat megoldására.

3. Lézer scanner bázisú távolságkép digitalizálás (I)

A triangularizáción alapuló távolságmérési elv és a lézer scanner funkcionális felépítésének megismerése. CCD vonalkamera alkalmazása pozíciójel érzékelésére. A szinkronizált háromszögelés látóterének struktúrája, érzékenység mérése és számítása. Távolságképek felvétele és kiértékelése.

4. QNX operációs rendszer I. (A)

A laboratóriumokon C nyelvű programokat írnak, futtatnak és tesztelnek a hallgatók abból a célból, hogy megismerjék és gyakorolják a QNX valósidejű operációs rendszer szolgáltatásainak használatát.

5. QNX operációs rendszer II. (A)

A laboratóriumokon C nyelvű programokat írnak, futtatnak és tesztelnek a hallgatók abból a célból, hogy megismerjék és gyakorolják a QNX valósidejű operációs rendszer szolgáltatásainak használatát. A hallgatók egy összetettebb feladatot kapnak, melynek megoldását a QNX operációs rendszer III. mérésén kell befejezni.

6. QNX operációs rendszer III. (A)

A laboratóriumokon C nyelvű programokat írnak, futtatnak és tesztelnek a hallgatók abból a célból, hogy megismerjék és gyakorolják a QNX valósidejű operációs rendszer szolgáltatásainak használatát. A QNX operációs rendszer II. mérésén kiadott összetettebb feladat végső megoldását ezen a gyakorlaton kell elkészíteni és tesztelni.

8. A tantárgy oktatásának módja:

A tárgy 6 db 4 órás laboratóriumi mérésbôl áll, melyet az Irányítástechnika és Informatika Tanszék és az Automatizálási Tanszék  laboratóriumaiban kell elvégezni.

9. Követelmények

a) Szorgalmi időszakban:

b) A vizsgaidőszakban: -

10. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
      A mérésekhez kiosztásra kerülô mérési útmutatók

11. A tantárgytematikát kidolgozta:

Tanszék, intézet Név Beosztás
Irányítástechnika és Informatika dr. Vajta László adjunktus
Automatizálási Bézi István adjunktus

A tantárgy adatlapot kitöltő aláírása

/Dr. Arató Péter/
egyetemi tanár, tanszékvezető