Budapesti Műszaki Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ÉS ROBOTINFORMATIKAI
FÔSZAKIRÁNY

FOLYAMATMŰSZEREZÉS

választható tantárgy

TANTÁRGYLEÍRÁS

Érvényes: 1995-tôl
Kidolgozás dátuma: 1995. június 15.

Tantárgy kódja Szemeszter Heti óraszám Követelmény Kreditpont Nyelv Hány féléves
VI 4-012 8. 4ea vizsga 5 magyar 1

A tantárgy elôadója:

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épül:

Kötelezô/ajánlott elôtanulmányi rend

A tantárgy célkitűzése:

A tantárgy elsôsorban alapozó ismereteket nyújt mindazon érzékelôtipusok muködésének fizikai alapjairól, méréstechnikai tulajdonságairól, felépítésérôl és alkalmazástechnikájáról, amelyek a nem villamos mennyiségek villamos kimeneti jellé történô átalakításában alapvetô fontossággal bírnak. Bemutatja a megszerzett információt továbbító eszközök (pl. távadók), az irányítási parancsok végrehajtására szolgáló eszközök (végrehajtók) és a folyamatba való beavatkozást végzô eszközök muködését, alkalmazástechnikáját.

A tantárgy részletes tematikája:

Az irányítási rendszerek felépítése, generációi. A rendszerek készülékei, azok generációi. Az irányítási rendszerek jelei, analóg jelek, feszültség-jelátvitel, áram-jelátvitel, pneumatikus analóg jelek. Digitális jelek, terepbusz.

I. Folyamatérzékelôk. Csoportosításuk az energiafajták szerint. Statikus és dinamikus tulajdonságok, környezeti hatások, és azok csökkentésének módjai. Hômérsékletérzékelôk (hôelemek, fém és félvezetô alapanyagú ellenálláshômérôk, érintés nélküli hômérsékletmérés érzékelôi). Áramlástani alapfogalmak, pneumatika, pneumatikus jelvezeték. Áramlásérzékelôk (állandó és változó nyomásesésu áramlásmérôk (szukítôelemes áramlásmérés, szukítôelemek méretezése), indukciós, turbinás, ultrahangos, és örvénytipusú térfogatárammérôk; tömegáramlásmérôk). Nyúlásérzékelôk (piezorezisztiv hatás, fém és félvezetô alapú nyúlásérzékelôk, nyúlásmérô ellenállások alkalmazástechnikája). Út- és szöghelyzet-érzékelôk (tipusok a hatásmechanizmus szerint: potenciométerek, induktív, kapacitív, optikai, digitális érzékelôk; tipusok a felhasználási terület szerint: lineáris útérzékelôk, szögelfordulás-érzékelôk, érintés nélküli távolság- és közelség-érzékelôk, folyadékszintérzékelôk). Erô-, tömeg-, nyomaték és gyorsulásérzékelôk (mérôrugók villamos kimeneti jelu nyúlás- és elmozdulás érzékelôkkel, piezoelektromos és magnetoelasztikus érzékelôk). Optikai érzékelôk (fotodetektorok: fotodióda, fototranzisztor fényelem, helyzetérzékeny fotodióda, CCD érzékelôk; fényvezetô szálak és alkalmazástechnikájuk). Nyomás, nyomáskülönbség mechanikai és villamos kimeneti jelu érzékelôi.

II. Távadók. Áttekintés a bemenô vagy kimenô jel és generációk szerint. Analóg muködésu és kimenô jelu távadók. Digitális terepbuszra illesztett "intelligens" távadók, a távadók kivitele és beépítési feltételei. Matematikai muveleteket végzô jelfeldolgozók. A terepi muködtetés feltételei, környezeti hatások. Robbanásvédelmi módok, gyújtószikramentes védelmi mód, a terepbusz robbanásvédelme.
Távadók felépítése, jellemzôi, muködési elvei. analóg és digitális távadók.

III. Végrehajtó szervek. Szervomotor-jellemzôk, egyenáramú valamint váltakozóáramú aszinkron szervomotor, léptetô motor. Villamos végrehajtó szervek. Pneumatikus végrehajtó szervek általános szerkezeti és muködési elve. Helyzetbeállítók, analóg és digitális helyzetbeállítók, paraméterezés, konfigurálás.

IV. Beavatkozó szervek. A szelepek szerkezete, jellegörbéi. A szelep villamos analógiája és szabályozástechnikai értelmezése. Korrekciós tényezôk. A szelep optimális kiválasztása.

A tantárgy oktatásának módja:

Követelmények

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tananyag jelentôs részét lefedô tanszéki segédletek állnak rendelkezésre a tárgy különbözô fejezeteihez.

A tantárgytematikát kidolgozta:


Dr. Arató Péter
egyetemi tanár, tanszékvezetô
Irányítástechnika és Informatika Tanszék