Budapesti Mûszaki Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ÉS ROBOTINFORMATIKAI
FÔSZAKIRÁNY

FOLYAMATIRÁNYÍTÁSI LABOR I.

választható tantárgy

TANTÁRGYLEÍRÁS

Érvényes: 1995-tôl
Kidolgozás dátuma: 1995. június 15.

Tantárgy kódja Szemeszter Heti óraszám Követelmény Kreditpont Nyelv Hány féléves
? 7. 2gy félévközi jegy 2 magyar 1

A tantárgy felelôse:

A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:

Kötelezô / ajánlott elôtanulmányi rend:

A tantárgy célkitûzése:

Folyamatmûszerezés témakörében a leggyakrabban elôforduló érzékelô típusok dinamikus és statikus tulajdonságainak vizsgálata. Folyamatos és diszkrét szabályozási körök tulajdonságainak meghatározása és szabályozóinak méretezése laboratóriumi gyakorlatok keretében.

A tantárgy részletes tematikája:

Hôelemek és ellenálláshômérôk: hôelemek alapkapcsolásainak vizsgálata, idôállandók és beállási idôk mérése. Hômérséklet mérése áramló folyadékban.

Nyúlásmérô ellenállás átalakítók: Nyúlásmérô átalakítós erô és elmozdulásmérôk statikus tulajdonságainak vizsgálata. A környezeti hômérséklet változásának hatása a mérôkapcsolásra. Fém és félvezetô nyúlásmérô átalakítók.

Áramlásmérôk: Oktató berendezés segítségével öt különbözô áramlásmérô statikus tulajdonságainak mérése. A mérôperemes áramlásmérô szabvány gyakorlati alkalmazása.

Szintszabályozás és szintérzékelôk: Szabadkifolyású tartály köré épített szabályozási kör paramétereinek felvétele, szabályozó beállítása. Különbözô szintérzékelôk statikus tulajdonságai.

Többváltozás irányítási rendszer: Keresztcsatolásos szabályozási kör beállítási és méretezési feladatai egy autoklávnak megfelelô többparaméteres szakasz köré épített szabályozás vizsgálatán keresztül.

PLC programozása: PLC programozási nyelv alapján az irányítás algoritmizálása, a programfejlesztési környezet. Egyéni programozási feladatok megoldása.

A tantárgy oktatásának módja:

A tárgy 6 db 4 órás laboratóriumi mérésbôl áll, melyet a Irányítástechnika és Informatika Tanszék laboratóriumaiban kell elvégezni.

Kövelmények

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:

A mérésekhez kiosztásra kerülô mérési útmutatók.

A tantárgy tematikát kidolgozta:


Dr. Arató Péter
egyetemi tanár, tanszékvezetô
Irányítástechnika és Informatika Tanszék