Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Az Irányítástechnika és Informatika Tanszék a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának keretében működik. A tanszék 1964-ben alakult Dr. Frigyes Andor egyetemi tanár vezetésével, Folyamatszabályozási Tanszék néven. A tanszék általa művelt szakterületek körének bővülése miatt 1997 július1-től az Irányítástechnika és Informatika Tanszék nevet vette fel. A tanszéken 32 főállású oktató és kutató dolgozik. Jelentős kutatási kapacitást jelentenek a doktoranduszok is, létszámuk 30-35 fő.

A tanszék kutatási szakterületei a gyakorlati élettel és az ipar igényeivel szoros összhangban alakultak. Jelenleg a legfontosabb területek az irányítástechnika, az ipari irányítások, szabályozások analízise, szintézise, az irányításelmélet, identifikáció, szimuláció, az irányítástechnika számítástechnikai eszközei és folyamatperifériái, valósidejű rendszerek, párhuzamos rendszerek, robotok irányítása, robotintelligencia, robotrendszerek elmélete, a digitális technika, mikroprocesszorok, logikai szintézis, mesterséges intelligencia, orvos-biológiai rendszerek, számítógép-hálózatok, számítógépes grafika, képfeldolgozás, multimédia, szoftvertechnológia, operációs rendszerek, számítógépes problémamegoldás, programozás.

A kutatómunka keretei többfélék. A hazai kutatástámogatási programok (OTKA, FKFP) mellett jelentősek az ipari-alkalmazói körrel közös K+F témák (OMFB), az ipari megbízások, az Európai Uniós kutatási projektek, és az egyéb nemzetközi együttműködési megállapodások. A teljesség igénye nélkül megemlítünk pár témát a fentiek illusztrálására.

Az OTKA által támogatott kutatási témák közül megemlítjük az alábbi projekteket: Magasszintű logikai szintézis-algoritmusok kutatása; Formális leíró módszerek (FDT) ekvivalenciájának kutatása; Intelligens robotok irányításelméletének és az algoritmusok valós idejű realizálásának kutatása; 2D és 3D képfeldolgozás elméletének és az algoritmusok valósidejű megvalósításának kutatása; Párhuzamos algoritmusok ill. módszerek kidolgozása új műszaki-tudományos számításokhoz; Képszintézis-eljárások numerikus módszereinek és hatékonyságának vizsgálata.

Az OMFB számos ipari és fejlesztési projektünket támogatta és támogatja. Ezen projektek eredményeként több, gazdaságilag jelentős, exportnövekedéssel járó vállalati beruházás is megvalósult (példaként említjük a Megalux Kft-vel közös kompakt fénycsőgyártásra vonatkozó fejlesztésünket, melynek nem kis része volt abban, hogy Magyarország visszanyerte korábban elvesztett vezető szerepét a nagyméretű információközlő berendezések piacán). Számos IKTA pályázat segített olyan kutatások végzésében, melynek eredménye az informatikai módszerek új területeken történő elterjesztése (ilyen például az integrált önkormányzati adatbázisok kialakítására vonatkozó IKTA pályázatunk).

A tanszék kutatási tevékenységének elismerését jelenti, és egyúttal a gyakorlati igények jobb felmérését segítik a közvetlen ipari megbízások, mint amilyen a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal számítógépes irányító és felügyelő rendszerének fejlesztésére vonatkozó projekt. A tanszék számos Európai Uniós projektben vett és vesz részt. Több sikeresen lezárult Copemicus projekt (Multiágensű robotrendszerek, Magasszintű logikai szintézis, Számítógép hálózatok az egészségügyben) megteremtette az alapot, hogy sikeresen pályázhassunk az 5. Keretprogram felhívásain.

Az Uniós pályázatok persze a nemzetközi kooperációnak csak egy részét jelentik. Állandó külföldi partnereinkkel (Universitat Karlsruhe, Institut fur Technik der Informations-verarbeitung, Institut für Prozesstechnik und Robotik; Forschungszentrum Informatik (FZI), Karlsruhe Fachbereich Mikrorechnertechnik, Gruppe Technische Expertensysteme und Robotik; Technische Universitat, Dresden, Institut mr Technische Akustik; Technische Universitat, Ilmenau, Institut für Schaltungstechnik und Elektrotechnologie; Technische Universitat, Magdeburg, Institut für Rechnerverbund und Betriebsysteme, Faculty of Information Technology, Department of Computing; University of New Hampshire, Department of Electrical and Computer Engineering; Nationallnstitution of AppliedSciences, Rennes, Laboratoire d'Applications de Techniques Électroniques Avancées; Universite de Technologie de Compiegne; France Telecom de Bretagne; Vienna University of Technology, Institute of Computer Graphics; Universidad Autonoma de Barcelona) közvetlen kapcsolatos megállapodásokra épülő együttműködést alakítottunk ki, mely lehetőséget kihasználva egyéb kutatásfinanszírozási lehetőségeket is ki tudunk használni (példáül a Volkswagen Alapítvány jelentősen hozzájárult a mikrorobotikai kutatásaink finanszírozásához)

A kutatómunka műhely jellegét hangsúlyozza hallgatóink és doktoranduszaink aktív bekapcsolódása projektjeinkbe. Örvendetes, és ennek a műhelymunkának az elfogadottságára utal, hogy mind több külső partner kész a doktoranduszi tevékenység kiegészítő finanszírozására is.

Az Irányítástechnika és Informatika Tanszék jelenlegi kutatási tevékenységét is olyan területekre koncentrálja, amelyek korszerű technikák, technológiák megvalósításán keresztül a gyakorlat támasztotta igényeknek kívánnak megfelelni. A teljesség igénye nélkül az alábbiakban felsorolunk néhány ilyen témát:

A jelenlegi kutatási témáink egybecsengenek az NKFP programjaival. Tanszékünk az előminősítő pályázat keretében öt témában nyújtott be résztvevőként pályázatot.

 
BME IIT www@iit.bme.hu